U okviru EU Zelene nedelje, EU info point Niš i Festival CircleArt, objavljuje javni poziv za učestvovanje na zajedničkoj izložbi fotografija!!!

Pozivamo umetnike, pojedince i kolektive koji stvaraju u oblasti fotografije, sa teritorije čitave Srbije, da se odazovu na nagradni javni poziv za izlaganje na grupnoj izložbi tokom festivala.

Zainteresovani mogu prijaviti ranije neobjavljivani i nenagradjivani rad iz oblasti fotografije, koji se uglavnom bavi temom ekologije, reciklaže u najširem smislu, pojavama i posledicama potrošačke kulture i eksploatatorskog odnosa prema prirodi, životinjama i ljudima.

Izložba fotografija otvoriće trodnevni Festival CircleArt u Nišu 30.8.2024., u City SMART dvorištu.

Svrha izložbe je prvenstveno da skrene pažnju na probleme konzumerističkog, kapitalističkog društva, koje svojom hiperprodukcijom stvara zavisne pojedince, i da podstakne aktivan i kreativan pristup u promeni postojećeg sistema.
Radovi koji kritički i angažovano tretiraju pomenute teme su dobrodošli.

Sadržaj prijave:

  • fotografija
  • kratka biografija autora/ke, mak 1 A4
  • sadržajna koncepcija rada/projekta, mak 1 A4
  • kontakt (ime i prezime, e-mail, broj mobilnog telefona)

Učesnicima izložbe pružamo:

  • novčane nagrada za 3 najuspešnije fotografije / prva nagrada u iznosu od 200 eura i druga i treća u iznosu od po 100 eura
  • promocija izložbe
  • otvaranje izložbe uz mali prijem

Nagradni poziv je otvoren do 06.07.2024.
Rezulati konkursa biće saopšteni 15.7.2024.

Sve radove i prijave, kao i eventualna pitanja, slati na e-maill: multivoks@gmail.com

2. Festival CircleArt – Zelena promena je ženskog roda?, u organizaciji udruženja za prirodu i društvo Multivox, podržava Švajcarska Vlada u okviru programa Kultura za demokratiju, koji sprovodi Hartefakt fond i Evropska unija.