Građanska inicijativa Zeleni zid Niš

Udruženje za prirodu i društvo “Multivox” je nastalo kao rezultat građanske inicjative pod imenom Zeleni zid Niš, kada se neformalna grupa stanara i eko aktivista iz Knjaževačke ulice u Durlanu, okupila oko ideje da međublokovska javna površina (parcela kp. br. 4419/1), na kojoj se nalaze njihove zgrade, dobije status javnog gradskog parka.

Na građanskoj inicijativi i rešavanju ovog pitanja radilo se tokom 2020 i 2021. godine; organizovana su akcija čišćenja, razgovari sa komšijama na štandovima, prikupljani potpisi za peticiju (1228), pregovari sa donosiocima odluka, tražeći zajedno održivo rešenje za Prvi Durlanski parkić, sa ciljem da se usliši glas građana.

Neformalna grupa Zeleni zid Niš je napravila korak dalje, za koji je dobila podršku Lokalne fondacije Niš, i tako inicirala i uspostavila saradnju sa Građevinsko-arhitektonskim fakultetom u Nišu, čiji su studenti osmislili ukupno 21 rešenje za uređenje međublokovskog prostora i zelenih površina u Knjaževačkoj ulici. Uz mentorsku podršku profesorke Milene Dinić Branković, na ovim rešenjima je radilo ukupno 73 studenta.

Ideja Zelenog zida je da podstakne mlade stručnjake da razmišljaju o uređenju svoje lokalne zajednice, a posebno zelenih parkovskih površina, koje nedostaju našem gradu, kao i da razvije međusektorsku saradnju i afirmiše studente i njihov rad.

Izložbu radova studenta Za prvi Durlanski parkić / Urbanistički Projekat preoblikovanja javnog otvorenog prostora bloka sa višeporodičnim stanovanjem u Knjaževačkoj ulici u Nišu, realizovali su neformalna grupa Zeleni zid Niš i Građevinsko – arhitektonski fakultet Univerziteta u Nišu, u saradnji sa Kancelarijom glavnog gradskog urbaniste grada Niša i Opštinom Pantelej, a podržala ju je Lokalne fondacija Niš.

Sa ciljem da i dalje aktivno utiče na prostorno uređenje Grada Niša, zaštitu zelenih površina, veću participaciju građana u procesu donošenja odluka, održive modele reciklaže i njenu primenu u polju kulture, te cirkularnu umetnost, formalno je registrovano Udruženje za prirodu i društvo “Multivox”.

Građanska inicijativa Zeleni zid Niš – galerija