O Multivox-u

Udruženje za prirodu i društvo Multivox kroz svoje programe i aktivnosti stvara i afirmiše savremenu kulturnu produkciju, podržava društveno angažovane umetničke prakse na ekološkoj sceni, kao i kritički društveni dijalog. Multivox kreira prostor u kom su kultura, ekologija i javne politike u stalnoj interakciji.

Razvija ideje tolerancije među pripadnicima različitih kultura, prava na kulturu i zdravu životnu sredinu za sve i veću uključenost mladih u procese javnih zagovaranja, kampanja i promena.

Multivox je posvećen podržavanju inovativnih i angažovanih umetničkih praksi, povezivanju kreativnih ljudi iz različitih sredina i interesovanja, podsticaju da preuzmu aktivnu ulogu u svojim zajednicama i tako promovišu kulturne, ekološke i društvene vrednosti.

Koristeći interdisciplinarne metode i umrežavanja, kroz različite programe edukacija i novih formi umetnosti, preko izvođačkih i vizuelnih umetnosti, muzike i angažovanog filma, debatnog programa, a obraća se umetnicima, radnicima u kulturi, aktivistima, mladim entuzijastima, pojedincima, komšijama i grupama.

Multivox projekti

Udruženje za prirodu i društvo podstiče na prihvatanje različitosti, uzajamne podrške i solidarnosti, neprihvatanje stereotipa, razdvajanja prakse i teorije, kao i diskriminacije u umetnosti.

Multivox ima za cilj da inspiriše, povezuje, edukuje, decentralizuje i stvara nove vrednosti.