Circle Art 2

2. Festival reciklažne i cirkularne umetnosti

“Festival CircleArt“ je projekat koji senzibiliše, edukuje i informiše javnost o konceptu 0% otpada, 100% kulture. Pokreće aktivizam, nove forme umetnosti, okuplja i osnažuje kapacitete neformalnih grupa, udruženja, koja se bave otvorenom ekologijom, DIY kulturom i tako stvara ambijent za formiranje nove scene mladih umetnika eko aktivista i pokretanje novog festivala u Nišu.

Circle art

30.08 – 01.09.2024.
Festival “CircleArt 2”
City Smart
Milentijeva 12a, Niš

Tema drugog festivala reciklažne i cirkularne umetnosti “CircleArt” je uloga žena u procesu “zelene transformacije u kulturi i umetnosti”, te će samim tim posebna pažnja biti posvećena umetnicama, istraživačicama, teoretičarkama, aktivistkinjama.

Projekat će se kroz program trodnevnog festivala odvijatu u Nišu od 30.8. do 1.9.2024., a svoja gostovanja kroz diseminaciju programa i afirmaciju i predstavljanja ideje i koncepta festivala, imaće u okviru jednodnevnih programa u još 3 grada jugoistočne Srbije.

Poseban program festivala i razvoj regionalne saradnje, predstavljanje; “Reciklart – umetniški festival recikliranja in DIY kulture” iz Ljubljane (Slovenija).

Odsustvo kulture recikliranja i davanja novog značaja i duha, stvarima i ljudima, još uvek je vidljiv problem, koji želimo da postavimo u fokus javnog prostora uz pomoće medija, javnih debata, digitalnih platformi, radionica , umetničkih programa i intervencija, te tako nastavimo dugotrajne procese sa ciljem održivosti festivala i nove DIY scene u Nišu.

Umetnost kao sredstvo i dalje najbolje komunicira problem sa publikom na kulturnoj sceni.

Festivali su najfrekventnija mesta, gde se najefektnije razmenjuju mišljenja, poruke, ideje i vrednosti… gde je mobilnost umetnika najveća i gde se najbrže stvara nova publika.

Decentralizacija kulture je i jedan od naših najbolnijih nerešenih problema a ravnopravna raspodela i razmena umetničkih sadržaja naš zadatak.

Projekat se realizuje u okviru programa “Kultura za demokratiju” koji uz podršku vlade Švajcarske u Srbiji koordiniše Hartefakt fond.

Projekat podržava Evropske unija.