Loading...

Anketa za potrebe Festivala reciklažne i cirkularne umetnosti CircleArt

Poziv na anketu Circle Art

Drage prijateljice, dragi prijatelji,
Udruženje za prirodu i društvo Multivox vas poziva da postanete deo „zelenih promena“ i popunite ovu anketu za potrebe Festivala reciklažne i cirkularne umetnosti CircleArt.

“Zeleni upitnik” dostupan je do 15. juna ovde

U anketi istražujemo vaš odnos prema ekološkim pitanjima: klimatskoj krizi, odlaganju otpada i reciklaži, komunalnim i urbanističkim problemima, zelenoj tranziciji, održivosti zajednica i uopšte zaštiti životne sredine.

Za popunjavanje upitnika, biće vam potrebno samo 10 minuta. Anketa je potpuno anonimna, u njoj neće biti zabeleženo ništa od vaših privatnih podataka, pa vas molimo da što iskrenije odgovarate na ova pitanja. To će nama biti od velike pomoći.

Projekat je dobio podršku Švajcarske vlade u okviru programa “Kultura za demokratiju”, koji sprovodi Hartefakt fond u Srbiji.
Projekat podržava i Evropska unija.

Hvala vam puno na izdvojenom vremenu☺

Aktuelno

Multivox logo

Multivox – o nama

Udruženje za prirodu i društvo Multivox kroz svoje programe i aktivnosti stvara i afirmiše savremenu kulturnu produkciju, podržava društveno angažovane umetničke prakse na ekološkoj sceni, kao i kritički društveni dijalog.

Multivox kreira prostor u kom su kultura, ekologija i javne politike u stalnoj interakciji.

Multivox projekti

Go to Top