Loading...

Javni poziv za učestvovanje na zajedničkoj izložbi fotografija

Javni poziv izlozba fotografija Circle Art

U okviru EU Zelene nedelje, EU info point Niš i Festival CircleArt, objavljuje javni poziv za učestvovanje na zajedničkoj izložbi fotografija!!!

Pozivamo umetnike, pojedince i kolektive koji stvaraju u oblasti fotografije, sa teritorije čitave Srbije, da se odazovu na nagradni javni poziv za izlaganje na grupnoj izložbi tokom festivala.

Zainteresovani mogu prijaviti ranije neobjavljivani i nenagradjivani rad iz oblasti fotografije, koji se uglavnom bavi temom ekologije, reciklaže u najširem smislu, pojavama i posledicama potrošačke kulture i eksploatatorskog odnosa prema prirodi, životinjama i ljudima.

Izložba fotografija otvoriće trodnevni Festival CircleArt u Nišu 30.8.2024, u City SMART dvorištu.

Aktuelno

Multivox logo

Multivox – o nama

Udruženje za prirodu i društvo Multivox kroz svoje programe i aktivnosti stvara i afirmiše savremenu kulturnu produkciju, podržava društveno angažovane umetničke prakse na ekološkoj sceni, kao i kritički društveni dijalog.

Multivox kreira prostor u kom su kultura, ekologija i javne politike u stalnoj interakciji.

Multivox projekti

Go to Top